Fantasiträd - Lars Spaak

Fantasiträd

Titel Fantasiträd
Material aluminiium
Dimensioner höjd 4 m, bredd 1,5 m längd 1,5 m
Konstnär/er Lars Spaak

KommunLinköping
PlatsTallboda Linköping
Invigningsdatum1992-06-01Konstnärlig gestaltning av norra och södra Tallboda, Linköping. Fantasiträd samt smidesräcken och smidesgrindar inom området.