Konst på uppdrag

Många av skulptörförbundets medlemmar arbetar med konst i det offentliga rummet. Konstnären har då fått i uppdrag att göra en konstnärlig gestaltning för en specifik miljö.

Uppdragsgivare kan vara stat, kommuner, landsting men även organisationer och privata företag. Ibland bjuds några konstnärer in att tävla om projekten men ofta ges en konstnär ett skissuppdrag direkt.

Det är ingen nackdel om du inte är helt klar över precis vad du vill ha. Kom ihåg att skulptören är expert på rumslig gestaltning. Beställd konst blir specialgjord för just din plats och ett bra resultat kan växa fram i en dialog mellan beställare och konstnär. Det viktiga är att hitta en skulptör vars arbetssätt du verkligen tycker om.

Kontakta gärna förbundet eller någon av våra medlemmar om ni vill veta mer om hur man anlitar en konstnär eller ordnar en tävling.