Styrelse och arbetsgrupper

Kontakta hela styrelsen (alla som har epost nedan) via adressen:
styrelsen@skulptorforbundet.se

För kontaktuppgifter som saknas nedan, se medlemsregistret.

Ordförande: Erik Wennerstrand erikwennerstrand@gmail.com
Vice ordförande: Johan Ferner-Ström johan@johanstrom.com
Sekreterare: Stina Velten tina@stinavelten.com
Kassör: Helene Aurell info@friform.nu

Ledamöter:

Nina Hedman
Annika Wennberg
Eva Larsson

mail@ninahedman.se
annika_wennberg70@hotmail.com
info@evalarsson.com

Invalsnämnd:

Emma Ströde Falk, skulptur@emmastrode.net Sammankallande
Fabian Olovson
Carl Wellander

Anne-Charlotte Dahl

Kristin Andreasen

Hemsidan & Sociala medier:

Emma Tryti, emma.tryti@gmail.com

Joa Palmer, Webmaster
webmaster@skulptorforbundet.se
+46704075068
 

Utställningsgrupp:

Yemisi Wilson, yemisiw@gmail.com
Magnus Ringborg

Hanna Beling

Emma Tryti

Johan Ferner-Ström
 

Klubbmästare:

Barbro Hedström

Amalia Årfelt

Kerstin Ahlgren

Valberedning:

Mats Lodén
Yvonne Nimar (sammankallande)
Björn Jäderås

Torbjörn Berg
 

Revisorer: Bo Johansson
Ekonomi:

Lena Ekdahl
lenaekis@outlook.com
+
4622710130
+46702722152