Alirs Öga - Mats Olofgörs, Hans Peterson, (Olope Projects), Schibbey Landskap

Alirs Öga

Titel Alirs Öga
Material Schaktmassor 150.000m3/ landskap
Dimensioner Ø160m h:24m
Konstnär/er Mats Olofgörs, Hans Peterson, (Olope Projects), Schibbey Landskap

KommunSöderhamn
AdressHällmyran
Invigningsdatum2001-04-30

Länkwww.bookhalsingland.com/sv/se-gora/a74091/alirs-oga-skulptur/detaljer?filter=g%3D3633Detta är troligen det största landskapskonstverket (Land art) i Sverige. Skulpturen är uppbyggd av oanvändbara massor som kom från ostkustbanans nya järnvägsdragning. I stället för att med långa transporter försöka bli av med och dumpa massorna prövades att synliggöra dom och skapa något nytt. Genom att söka en plats nära täkten och utforma en skulptur som stod i relation till landskapet kunde både en spännande plats skapas och stora miljöbesparingar göras. Kommunen har nu inte bara ett konstverk utan även en utsiktspunkt, en plats för uppträdande samt en jättebra pulkabacke.
Alir är det äldst kända ortsnamnet för Hälsningland.