Inga Palmér


Adress: Durkvägen 22
Postadress: 14935 Nynäshamn
Mobiltelefon: 070-449 15 03
Hemsida: ip.skulptorforbundet.se
E-post:
Byggnader, ting och allt levande interagerar och hänger obönhörligt samman. Därför arbetar jag helst med med hela miljöer, helheter. Växt, Ursprung, Tillblivelse är genomgående teman och jag tycker om att använda former symbolistiskt. Ex.: livets träd, fröer, fågelliknande former och nätverk.
Materialen bestäms av innehållet och kan därför variera mycket. Lysande optisk fiber eller andra trådar, genomlysta skikt av papper, sten, metall, trä och betong – alla material helgas av ändamålet!