Annonsarkiv

Vinterfestival Uppsala - TUSEN VINTRAR
13 — 21 februari 2016

Vinterfestival Uppsala - TUSEN VINTRAR

Inger Sannes, Lena Kriström, Nina Hedman, Lukas Arons, Mats Lodén, Teytor Zarre, Kent Wahlbeck och Johan Fremling

Isskulpturerna skapas lördag och söndag 13-14 februari i Stadsparken Uppsala.

Flera foton av konstverke; More photos on the other artists and ice sculptures.

Länk till tusenvintrar.se/isskulturparken/