Annonsarkiv

Stenstipendiater
21 — 26 juli 2014

Stenstipendiater

Agneta Stening, Tofte Lamberg

Bygdevecka i Älvdalen.
Föreningen Sten i Älvdalen har bjudit in två konstnärer att arbeta med porfyr från Blybergs brottet.
Välkomna att ta del av arbetsprocessen och se utställningen med skulpturer i sten.

Länk till www.visitidre.se/sv/Nyheter/Stenkonstnarer-i-arbete-under-Alvdalens-bygdevecka/