Vägen till en morgondag - Bro utan ände - Erik Wennerstrand

Vägen till en morgondag - Bro utan ände Vägen till en morgondag - Bro utan ände Vägen till en morgondag - Bro utan ände

Titel Vägen till en morgondag - Bro utan ände
Material Brons, diabas.
Dimensioner 160x60x145 cm
Konstnär/er Erik Wennerstrand

KommunÖsteråker
AdressHilderstransvägens förlängning
PlatsSlussvaktarbostaden vid Åkers kanal i Åkersberga
Invigningsdatum2023-06-16En skulptur i svavelleverpatinerad brons på fundament av Biskopsgårdendiabas. Inskriptionen i stenen från min diktsvit "Människomärke" (Ekström & Garay Bokförlag 2022).