Djuren i fantasiskogen - Annika Wennberg

Djuren i fantasiskogen Djuren i fantasiskogen Djuren i fantasiskogen

Titel Djuren i fantasiskogen
Material Skulpturer i trä
Konstnär/er Annika Wennberg

KommunGotland
AdressIFO Visby
Platsindivid och familjeomsorgen i Visby
Invigningsdatum2023-02-02

Länkarhttps://annikawennberg.com/

 https://www.instagram.com/annika.wennberg.wood/?hl=svUtsmyckningen i väntrum med barnperspektiv. Det är ett aktiverande konstverk i två delar. Dels en relief med fantasidjur som man kan gå fram och känna på och möta på nära håll. Dels ett flerdelat verk i luftrummet. Det konstnärliga utsmyckningen utgår från fantasidjur. Det två verken har en dialog med varandra.

Konstverken riktar sig till barn och är välkomnande och lugnande. Jag har även en aktiverande tanke. Målet är att skapa en utsmyckning som inspirerar till nya upptäckter och nya sätt att interagera med konstverket. På detta sätt kommer verket att avspegla barnens fantasi på en individuell nivå. Som ett exempel, så kan ett barn leka att det är en flygande fågel och för ett annat barn kan det vara en fjäril och detta kan ändras från dag till dag.