Vilande hund - Mats Lodén

Titel Vilande hund
Konstnär Mats Lodén
Dimensioner 40 x 60 cm
Material brons på målad träplatta
Årtal 2019
Försäljningspris 45 000 kr

Kontaktuppgifter

Kontakta Mats Lodén för information och köp.
Telefon/SMS 0704-80 05 66
Epost konstnarmatsloden@gmail.com

Beskrivning/information