Torsten Molander


Adress: Björka Skola
Postadress: 705 97 Glanshammar
Telefon: 019-46 51 03
Telefon: 019-46 53 63
Hemsida: www.torstenmolander.se/
E-post:
Jag tycker om att kombinera renodlad abstrakt form med figurativ.
Utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm
Valands konthögskola i Göteborg
Utställningar bl.a konstepidemin Göteborg
Utsmyckningar: Djurgrupp Länsstyrelsen Örebro
Fågelberg Björkaverken Glanshammar
Entré Rosenhälls sjukhem Uddevalla
Lejonportal Åkerby Nora