Pia Hedström


Adress: Lilla Ekehöjdsgatan, 8
Postadress: 42668 Västra Frölunda, Sverige
Mobiltelefon: 0733-321005
Hemsida: www.piahedstrom.com
E-post:

Pia Hedström arbetar i Göteborg och på ön Orust. Hon undersöker form, material och färg i sina verk i förhållande till sitt intresse för rymden, människan, klimatförändringarna, arkeologi och tiden. Hedström har utfört landmärket RymdConfetti 2000.  Det 12 m höga verket i rostfritt stål och glas som lyses upp inifrån nattetid är inspirerad av The Big Bang är placerad vid Ullevigatan/Dämmeplatsen i Göteborg. I Tidsåldrar 2009 på Breareds torg i Varberg representerar varje ljusfack en tidsrymd. På Allas vår jord 2020 på Sigfridsborgsskolan i Nacka Kommun har alla landgränser upphört och jorden visas som den helhet vi alla är en del av. Sammanlagt har Hedström har utfört ett tjugotal konstnärliga gestaltningar runtom i Sverige och är representerad hos Statens Konstråd, Stockholms Stad Svenska Ambassaden i Mexico. På Göteborgs Konstmuseum står den två meter höga koboltblå figuren "Blå Hutsut" i skulpturhallen inspirerad av egyptiska arkeologi.

Pia Hedström har en tioårig konstutbildning bakom sig och tog sin Master i fri konst vid  konsthögskolan Valand 1990 och har sedan dess visat sina verk frekvent både i Sverige och utomlands. Aktuellt under 2022-2023 är Space Fragment på Art Test Field på Stora Alvaret Öland där en skärva landat på Betonglock 5203. Är det rymdskrot eller en skärva från en stjärnexplosion miljarder år tidigare? Här aktiveras tankar kring både vårt ansvar för jordens fortlevnad och frågor om tidsrymd. Bland tidigare utställningar under de senaste åren kan nämnas medverkan på Galleri Nybro, Köpenhamn 2022, Kotha Konsthall, Helsingfors, Finland 2021, Stadsparken i Mariehamn Åland, Finland 2021, Galleri Eva Sohlin Stockholm 2020,  Skulptur i Pilane, Tjörn 2016, separatutställning på Galleri PS Göteborg 2021 och Galleri Jeanette Ölund, Borås 2019.

Pia Hedström Artworks, en publikation som består av 168 sidor med text och foto av Hedströms verk med introduktionstext av Sinziana Ravini, skribent, chefredaktör för Paletten och teorilärare vid Sorbonne Universitetet. finns på Göteborgs Konstmuseums bookshop och på bokhandeln Kons-tig i Stockholm samt i deras webshop.