Niki Merimaa


Adress: Ulvsbygatan 23b
Postadress: 654 64 Karlstad, Sverige
Mobiltelefon: 070-2321377
E-post:

Mitt namn är Niki Merimaa och är född och uppvuxen i Karlstad. Jag har sedan början av tjugohundratalet jobbat som skulptör i mestadels brons. Sista året har jag även börjat att skulptera i alabaster. Jag har konsekvent under flera år jobbat med olika hundraser som tema och försökt hitta och skapa personliga uttryck som även har drag av oss människor. Jag har stor kärlek till många djur över lag, även om jag inte äger några själv. Jag studerar dem mer än bara som djur, utan mer som individuella personligheter och tittar efter deras egenheter. Det påverkar mina yttryck så att jag kan få fram känslor och personligheter så som speglar hur de är eller mår som individer. Jag utgår ifrån riktiga hundraser, men försöker att med mitt formspråk ge dem ännu mer individuella karaktärer, både när det gäller känslor och sinnestillstånd.