Maja Bakken


Postadress: Sverige
Mobiltelefon: 070-344 64 96
Hemsida: https://www.majabakken.com/
E-post:

Maja Bakken arbetar interdisciplinärt med smyckekonst, performance, installation och offentlig skulptur. Hon har ett stort intresse för interaktionen mellan den mänskliga kroppen och de objekt som omger den. Maja har en examen från Konstfack och har genomfört ett stort antal utställningar, residens och är i nuläget aktuell med sin offentliga gestaltning "Kollektivt Smycke" i Ötra Göinge Kommun, Broby.