Johnny Martinsson


Adress: Lotsgatan 8
Postadress: 374 35 Karlshamn
Telefon: 0454-31613
Hemsida: www.fingerfarda.com/johnnymartinsson
E-post:
Konstnärlig utbildning: autodidakt

Började skulptera 1963. Första utställningen 1964, som sedan följts av många. Bl a 3 vandringsutställningar som gått runt i Sverige. Jag har också ställt ut i Tyskland och Danmark och är representerad på museer och i kommunala, landstings och privata samlingar. Ett flertal monumentala verk finns placerade i Sverige och i utlandet.