Annika Wennberg


Adress: Arvid Lindmansgatan 23 C Lgh 1001
Postadress: 417 26 Göteborg, Sverige
Telefon: 031-508063
Mobiltelefon: 070-3076933
Hemsida: annikawennberg.com/
E-post:

Jag har en klassisk bakgrund genom studier av antiken som kanske till viss nyans återspeglas i mina verk. Jag jobbar framför allt med skulpturer i naturmaterialet trä, även om jag som konstnär är rastlös och inte vill stanna kvar i några traditioner utan utforskar ständigt nya material och uttryckssätt. Jag har min alelje på landsbygden där jag står och jobbar under ett enkelt vindskydd med traditionella bildhuggarverktyg. Miljöhänsyn, hållbarhet och återbruk knyts samman och löper som en röd tråd genom min konstnärliga verksamhet.  Mina arbeten befinner sig ofta i skärningspunkten mellan nutid och historiska tillbakablickar. Under det senaste åren har dock fokus legat på nutiden och mina omfattande projekt där formen mer och mer löses upp.