Annonsarkiv

Skulpturfestivalen Stjärnholm Skulpturpark  & Oxelösund Kommun
4 maj — 28 september 2019

Skulpturfestivalen Stjärnholm Skulpturpark & Oxelösund Kommun

Åsa Holmlund, Viktor Korneev, Rose Britten-Austin, Peder Istad, Nina Hedman, Monica Funck, Melanie Wiksell, Kicki Stenström, Jennifer Spångerud, Ann Carlsson Korneev, Yemisi Wilson, Yvonne Nimar, Ulla Viotti, Thomas Qvarsebo, Stefano Beccari, Mats Eriksson, Katarina Klingspor Ekelund, Joze Strazar, Josefina Posch, Gunilla Bergström, Edita Rydhag, Carl Wellander, Ann Ahlbom Sundqvist, Agneta Stening, Kerstin Dahl Norén, Ivana Machackova, Amalia Årfelt, Hiroshi Koyama, Lolo Andersson Funck, Gunnar Carl Nilsson, Dina Hviid, Mats Lodén, Kerstin Merlin Eriksdotter, Ulf Johnsson, Peter Dewoon, Lotta Enocsson, Pontus Ersbacken, Inger Sannes, Ingrid Enarsson, Michael Chrisp, Tommy Widing,

Stjärnholm och Oxelösunds centrum representerar i mångt och mycket två olika världar. Platserna har helt skilda funktioner ? Stjärnholm är ett natur- och rekreationsområde med hotell- och stiftgårdsverksamhet, Oxelösunds centrum är en handels-, service- och mötesplats, men också boplats för samhällets mindre kapitalstarka grupper.

Den ena platsen betraktas som vacker, den andra som dess raka motsats. Den ena symboliserar en boren samhällsklass i form av adel och kyrka, den andra arbetarklass. Den ena berättar om en svunnen tid då samhällets maktcentra låg inom slottens och herrgårdarnas tjocka väggar, den andra om industrialismen och framväxten av det moderna Sverige där makten huserar i det 70-talsbrutalistiska kommunhuset.

Det är således ett naturligt spänningsfält mellan dessa två platser och genom att addera en tredje part ? konsten ? uppstår något nytt, en annan dimension som kullkastar rådande förhållanden, vrider på perspektiven och utmanar vårt förhållande till det kända rummet.

Länk till www.skulpturfestival.se