Annonsarkiv

Skulptörförbundet 40 år - Öja/Landsort. Arthur Hultling - Kulturbryggan
26 juni — 30 augusti 2015

Skulptörförbundet 40 år - Öja/Landsort. Arthur Hultling - Kulturbryggan

Amalia Årfelt, Lars-Åke Åberg, Sam Westerholm, Annelie Wallin, Joze Strazar, Birgitta M Stenberg, Simon Häggblom, Magnus Ringborg, Thomas Qvarsebo, Inger Sannes, Britt-Ingrid Persson, Gunnar Carl Nilsson, Kajsa Mattas, Johnny Martinsson, Lena Lervik, Alexius Huber, Inger Hahn-Redin, Marylyn Hamilton Gierow, Lars Englund, Ingrid Enarsson, Veronica Cornils-Berg, Anita Brusewitz-Hansson, Kicki Bergqvist-Selder, Kerstin Ahlgren, Ole Drebold, Evert Fornäs, Eric Grate, Ilkka Pärni, Fanny Wikstad, Lennart Jonasson

Vernissage Fredag 26 juni. Foto Tore Jacobsson.

När Kulturbryggan med stöd av Skulptörförbundet år 1993 fraktade ut 28 skulpturer till Öja/Landsort, trodde nog de flesta att det var en engångsföreteelse. Efter ?Votivskepp i Kapellet? och ?Vettar i gamla sjukan", uppmärksammade utställningar sommartid 1991 och -92 lämnade Kulturbryggan1993 det slutna rummet och gick ut i offentlig miljö. På klipporna med himlen som tak och horisonten som fond skapades ett galleri för skulpturer.

Det var verk i järn, brons, trä, koppar, aluminium, stålplåt, skiffer som för en sommar fick sin hemvist på Stockholms skärgårds sydligaste utpost: Klippön Öja, längst ut i havet! ?En våldtäkt på hela ön? var en kommentar som mötte mig vernissagekvällen. Drygt 20 år senare har Skulpturerna på Landsort, för att citera Riksdagens Barbro Westerholm, ?blivit en institution som måste få fortsätta?.

Utan Skulptörförbundet och dess medlemmar hade vi inte varit där vi är i dag. Kulturbryggan tackar och grattar Skulptörförbundet till 40 års väl genomfört jobb till gagn för den skulpturala konsten i samhällets tjänst. För det är ju så, att konstnärernas verk i den offentliga miljön gör inte bara våra samhällen vackrare. Verken berättar också om oss själva och vår tid, ställer frågor och får oss att tänka efter. Är till för oss alla. Mycket påtagligt redovisar förbundets konstnärer konstens betydelse i det offentliga rummet.

Sen starten -93 har över 100 Skulptörförbunds-medlemmar visat mer än 250 verk på Öja! Till stor glädje, förundran, förargelse, skratt eller som samtalsunderlag för en allt större publik. Just så som konsten skall vara.

#skulptorforbundet40ar

Länk till landsort.com/kultur/kulturbrygg.htm